Kopiëren: vergeet het reprorecht niet!

In elk bedrijf, ongeacht de grootte en de sector waarin de onderneming zich bevindt, worden wel op dagelijkse basis kopietjes gemaakt. Het is handig bij presentaties, om uw werknemers belangrijke documenten te bezorgen, om back-ups te maken van contracten en ga zo maar door. Wat u echter niet mag vergeten, is dat niet elke bron zomaar vermenigvuldigd en verspreid mag worden. Hiervoor gelden wettelijke voorschriften die teruggaan op het auteursrecht en die samenvallen onder de noemer “reprorecht”. U heeft hier misschien al wel eens van gehoord, maar u weet niet zeker hoe u hier op gepaste wijze rekening mee moet houden en wat de gevolgen hiervan zijn voor de kopieeractiviteiten binnen uw bedrijf? Lees dan snel verder voor enkele belangrijke richtlijnen over het respecteren van het reprorecht voor ondernemingen!

Het reprorecht is van toepassing:

– op hen die een kopieerapparaat ter beschikking stellen van anderen d.m.v. verkoop of verhuur

– op hen die auteursrechtelijk beschermde werken vermenigvuldigen

– op alle technische, muzikale, literaire, artistieke … werken die op papier werden vastgelegd en die beschermd zijn door het auteursrecht

Het reprorecht is NIET van toepassing:

– op publicaties die niet van originaliteit getuigen

– op publicaties waarvan het auteursrecht inmiddels verstreken is

– op publicaties die deel uitmaken van het publieke domein (bv. officiële akten zoals vonissen, wetten etc. van de overheid

Waarvoor staat het reprorecht?

Het reprorecht is de benaming voor de vergoeding die bedrijven, maar ook instellingen in de onderwijssector of overheidsinstanties dienen te betalen voor de reproductie van publicaties uit kranten, tijdschriften en boeken voor intern gebruik. Voor deze publicaties geldt immers het auteursrecht en dat betekent dat de oorspronkelijke auteurs recht hebben op een bepaalde compensatie wanneer hun werk vermenigvuldigd en verspreid wordt.

Wanneer is een reprorecht-vergoeding niet van toepassing?

Er zijn enkele uitzonderingen op het reprorecht: het betreft hier publicaties waarop het auteursrecht niet of niet meer geldig is. Houd er ook rekening mee dat de reprorecht-vergoeding alleen betaald moet worden bij het kopiëren van papier naar papier, indien u op een andere wijze wilt kopiëren (bv. elektronisch) dient u de oorspronkelijke auteur te contacteren.

Hoe kunt u het reprorecht respecteren binnen uw bedrijf?

Het innen en uitbetalen van de vergoedingen die voor het reprorecht betaald worden, is de verantwoordelijkheid van Reprobel. Deze organisatie stuurt u jaarlijks een aangifteformulier op (ook elektronische formulieren zijn beschikbaar). Op basis hiervan keurt Reprobel uw aangifte al dan niet goed en berekent zij hoeveel u de eventuele auteurs verschuldigd bent m.b.t. de reprorecht-vergoeding. De tarieven variëren naargelang o.a. de aard van uw bedrijf en of het een kleuren- of zwart/wit-kopie betreft maar schommelen tussen 1 en 6 eurocent per kopie (exclusief btw). Reprobel staat dan vervolgens ook in voor de andere kant van het reprorecht: de geïnde bedragen bezorgen aan de auteurs die er recht op hebben.

 

Wij kunnen u helpen leveranciers, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen
Hebt u reeds een kopieermachine ?